Företaget

Dammarsbergs ledning

Företaget har två ägare, Stefan Jargéus och Björn Westman.

Arbetsledare/Projektledare

I nuläget är vi 8 st arbetsledare/projektledare som tillsammans sköter allt från att ta emot beställningar, tillståndshantering, ledning av arbetslag till efterbesiktning av arbetsplatser mm.

Expanderar

Dammarsberg expanderar i rask takt och vi bygger ut kontoret för att få plats.

Lediga Tjänster

Projektledare inriktning fiber/mark

Anläggningsarbetare inriktning sten

Anläggningsarbetare inriktning asfalt

Ta-plansritare