ISO 9001 samt 14001

ISO 9001 samt 14001

Effektiv kvalitetsledning för att säkerställa ständig utveckling.

Dammarsberg Entreprenad AB samt dess helägda dotterbolag Turebergs Mark & Anläggning AB är ISO certifierade enligt ISO standard 9001 (kvalitet) samt 14001 (miljö). Genom att vara certifierade enligt gällande ISO standards skapas förutsättningar för att vi på ett strukturerat sätt löpande kan utveckla våra interna processer och därmed även ständigt utvecklas samtidigt som vi hoppas att våra kunder och beställare skall se ISO certifieringen såsom en kvalitetsgaranti.  

Vill du veta mer om hur vi jobbar?

Dammarsberg Entreprenad AB

Djupdalsvägen 21
191 51 Sollentuna

Kontakta oss