Dammarsberg Tjänster

Tjänster inom mark- och anläggningsarbeten

Din mark- och anläggningsentreprenör i Stockholm & Mälardalen

Dammarsberg Entreprenad och dess helägda dotterbolag Turebergs Mark & Anläggning erbjuder ett brett utbud av tjänster inom mark- och anläggningsarbeten.

Våra tjänster

Image

Ledningsförläggningar

Vi har lång erfarenhet från olika typer av ledningsförläggningar. Exempel på de uppdrag som utförs är förläggning av elkabel, fjärrvärme, fiber och VA. Vi utför ledningsarbeten såsom nyanläggning men även som löpande serviceuppdrag. Vi är en bra partner om ni önskar utveckla, bygga och underhålla er infrastruktur. Vi projektleder och säkerställer att ert projekt blir färdigställt enligt önskemål.

Gräv- och schaktuppdrag

Genom vår egna stora maskinpark kan vi utföra de flesta typer av gräv- och schaktuppdrag. Exempel på uppdrag som utförts är anläggning av vägar samt gång- och cykelbanor. Även arbeten kring grundanläggningar genomförs, inklusive dräneringar av befintliga fastigheter. Vi har även erfarenhet från grundläggande av padelbanor, oljeavskiljare, renovering av broar samt många fler typer av gräv- och schaktuppdrag.

Image
Image

Finplanering av mark

Vi hjälper er med finplanering både vid om- och nybyggnation av både bostadsområden men även i samband med infrastrukturarbeten. Det innebär att vi kan bistå med stenläggning, anläggning av gräs, buskage, träd samt installation av ex. bänkar, soptunnor, plank och dylikt.

Asfaltering stensättning och plattläggning

Vi erbjuder tjänster inom asfaltering både genom maskinläggning samt handläggning och kan därför genomföra både stora läggningar av vägar samt mindre uppdrag såsom ex. VA lappar. Vi har även möjlighet att erbjuda alla typer av arbeten inom stensättning och plattläggning, ex läggning av små- och storgatsten, natursten, kantsten, betongplattor mm.

Image
Image

Övriga markarbeten

Vi utför de flesta typer av mark- och anläggningsarbeten, tveka inte att kontakta oss för att fråga om vi kan bistå i just ert projekt.

Vill du veta mer om hur vi jobbar?

Dammarsberg Entreprenad AB

Djupdalsvägen 21
191 51 Sollentuna

Kontakta oss

iso-bkg.png