Ombyggnation Gustav Adolfs Plan

Ombyggnation Gustav Adolfs Plan

Dammarsberg bygger om i Enköping

Dammarsberg genomför en ombyggnation av Gustav Adolfs Plan i Enköping. Arbetet består av nya busshållplatser, ny torgyta, parkeringar samt en gång- och cykelväg. Arbetet utförs åt beställaren Enköpings Kommun. 

Vill du veta mer om hur vi jobbar?

Dammarsberg Entreprenad AB

Djupdalsvägen 21
191 51 Sollentuna

Kontakta oss

iso-bkg.png