Skrotning av berg

Skrotning av berg

Dammarsberg säkrar upp berg i Järfälla 

Dammarsberg Entreprenad genomför bergskrotning åt Järfälla Kommun. Arbetet består av att lösa stenar, klippblock och andra lösa och tunga föremål avlägsnas från berget på ett kontrollerat sätt. Berget som sådant kläs även in i ett högflexibelt stålnät. Åtgärderna genomförs för att säkerställa att ev. stenar eller klippblock ej skall falla ner på närliggande gång- och cykelväg vilket riskerar skada trafikanter. 

Vill du veta mer om hur vi jobbar?

Dammarsberg Entreprenad AB

Djupdalsvägen 21
191 51 Sollentuna

Kontakta oss

iso-bkg.png