Dagvattenprojekt Nynäshamn

Dagvattenprojekt Nynäshamn

Dammarsberg installerar oljeavskiljare och dagvattenledningar

I Nynäshamns hamn utför Dammarsberg Entreprenad en entreprenad innehållande 600 meter dagvattenledning med tillhörande brunnar samt 3 stycken oljeavskiljare. Pga. dåliga markförhållanden med inträngande vatten genomförs undervattensgjutning för att stabilisera botten där oljeavskiljarna placeras. Uppdraget utförs åt beställaren Stockholms Hamnar. 

Vill du veta mer om hur vi jobbar?

Dammarsberg Entreprenad AB

Djupdalsvägen 21
191 51 Sollentuna

Kontakta oss

iso-bkg.png