Dammarsberg är nu även ISO certifierade för arbetsmiljö

Dammarsberg är nu även ISO certifierade för arbetsmiljö

Ledningssystemet nu även certifierat enligt ISO 45001

Dammarsberg Entreprenad är sedan tidigare certifierat enligt ISO standard 14001 - Miljöledning samt ISO standard 9001- Kvalitetsledning. Under hösten 2023 har nu Dammarsberg Entreprenad även erhållit certifiering enligt ISO Standard 45001 - Arbetsmiljö. Genom att Dammarsberg Entreprenad nu utökat sitt ledningssystem med arbetsmiljö säkerställer det ett systematiskt arbetsmiljöarbete och ett bevis på att bolagets arbetsmiljöarbete håller hög standard. 

Vill du veta mer om hur vi jobbar?

Dammarsberg Entreprenad AB

Djupdalsvägen 21
191 51 Sollentuna

Kontakta oss

iso-bkg.png