Dammarsberg förnyar Turebergsleden

Dammarsberg förnyar Turebergsleden

Dammarsberg erhåller uppdrag av Sollentuna Kommun

Dammarsberg Entreprenad har kontrakterats av Sollentuna Kommun att omvandla Turebergsleden till en alléplanterad stadsgata. Arbete kommer även utföras på det gamla mässområdet med omfattande finplaneringsarbeten såsom kantstensarbeten, rivning av tunnel, hantering av yt- och dagvatten, rivning och läggning av asfalt, nya belysningsstolpar, trädgropar, planteringar, ny trafiksignalsanläggning mm. Området trafikeras idag av ca 16 000 fordon per dag. Projektet beräknas vara färdigställt sommaren 2025.

Vill du veta mer om hur vi jobbar?

Dammarsberg Entreprenad AB

Djupdalsvägen 21
191 51 Sollentuna

Kontakta oss

iso-bkg.png