Gång- och cykelbana i Bålsta

Gång- och cykelbana i Bålsta

Dammarsberg har byggt en ny GC bana samt 6 busshållsplatser i Bålsta

I Bålsta har Dammarsberg Entreprenad AB i två etapper uppfört en ny gång- och cykelbana med tillhörande belysning utmed Kraftleden samt Kalmarleden. Totalt längd är ca 1 200 meter.  Utöver den belysta gång- och cykelbanan har även 6 stycken busshållsplatser uppförts. Beställare av projektet är Håbo Kommun. 

Vill du veta mer om hur vi jobbar?

Dammarsberg Entreprenad AB

Djupdalsvägen 21
191 51 Sollentuna

Kontakta oss

iso-bkg.png