Förberedande markarbeten

Förberedande markarbeten

Dammarsberg förbereder för tillbyggnation av fördelningsstation åt SEOM

I Sollentuna pågår just nu schaktarbeten för att skapa förutsättningar till kommande tillbyggnation av fördelningsstation åt Sollentuna Energi och Miljö AB (SEOM). I den inledande fasen skall en gång och cykelbana flyttas samt marknivå skall sänkas och stödmurar skall uppföras för att möjliggöra den framtida tillbyggnationen. 

Vill du veta mer om hur vi jobbar?

Dammarsberg Entreprenad AB

Djupdalsvägen 21
191 51 Sollentuna

Kontakta oss

iso-bkg.png