Renovering av lekpark

Renovering av lekpark

Dammarsberg renoverar Dragonparken i Bromma

Just nu pågår en renovering av Dragonparken i Bromma där både ny lekutrustning installeras och delar av befintlig utrustning renoveras samt gungsand installeras och en generell upprustning av markytor genomförs.  Arbetet utförs i samarbete med Dipart med Stockholms Stad som slutbeställare.

Vill du veta mer om hur vi jobbar?

Dammarsberg Entreprenad AB

Djupdalsvägen 21
191 51 Sollentuna

Kontakta oss

iso-bkg.png